top of page

WELL Building Standard
is populair in Canada

In opdracht van Duurzaam Gebouwd schreven wij een artikel voor hun magazine:

 

De WELL Building Standard (WELL) is populair in Canada. Op dit moment lopen er zo’n veertig WELL-projecten. Twaalf hiervan zijn gecertificeerd. Een paar jaar geleden gebruikten Canadese bedrijven WELL met name om zich te onderscheiden van concurrenten. Met hun gezonde werkomgeving hoopten ze vooral hoogopgeleide
professionals aan te trekken. Inmiddels is bekend dat werknemers die in een WELLgecertificeerd
gebouw werken veel gelukkiger zijn, dat hun productiviteit stijgt en het ziekteverzuim daalt.

“Ik heb geen gepubliceerde harde feiten en getallen, maar
ik heb wel informatie gebaseerd op gesprekken”, vertelt
senior manager Green Buildings Program Peter Whitred
van de Canadian Green Building Council (CaGBC) in
Ontario. “Het eerste project met een WELL-certificaat was
een gebouw in Toronto: de TD Bank. Zij vertelden heel
positieve verhalen.”


Peter spreekt ook uit eigen ervaring, want de Canadian
Green Building Council is onlangs verhuisd naar een ander
pand. “We zijn momenteel bezig om het WELL-certificaat
versie 2 te verkrijgen. Voor onze verhuizing hebben we een
onderzoek gedaan, en op de nieuwe werkplek opnieuw.
In het oude gebouw was 50% van de werknemers die
deelnamen aan het onderzoek tevreden met de werkplek.
In deze nieuwe werkomgeving is 100% tevreden.

Bovendien is bij 60% van hen de productiviteit minstens
verhoogd met 10%. WELL heeft dus zeker een enorme
impact. Onze werknemers vinden het geweldig om hier te
zijn. De ontwerpkenmerken die we hebben opgenomen
als onderdeel van de WELL-certificering spelen hierbij een
grote rol.” Download het hele artikel

bottom of page